Loading...

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

Hakkında

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Azerbaycan Bilimler Akademisi ve Fon Üniversitesi İşbirliği ile 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Tiran/Arnavutluk'da gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlamaktadır.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Türk Dünyası ülkelerinden sosyal bilimciler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir.

Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Türk Dünyası ülkelerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongre, her yıl farklı bir Türk Dünyası ülkesinde düzenlenecektir.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri olarak sunulabilecektir.

Konular

Kongremiz her yıl Türk Dünyası bölgesini ilgilendiren farklı temalarla sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır.

Bu yılın teması Ortak Değerlerdir. Bu kapsamda Kongrenin temel amacı, Türk Dünyası ülkelerinde tema kapsamında sosyal bilimler ve eğitim alanındaki etkilerinin değerlendirilmesidir.

Aşağıdaki temel bilim alanlarında da Türk Dünyası Ülkeleri ile ilgili olmak koşuluyla tebliğ kabul edilebilir:

 • Eğitim
 • Bilgi Yönetimi
 • Ekonomi ve Maliye
 • Girişimcilik ve İşletme
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Hukuk
 • İletişim
 • Sağlık, Spor, Turizm
 • Tarih
 • Türk Dünyası Ülkeleri Toplulukları ve Kültürü
 • Coğrafya
 • Muhasebe ve Finans
 • İstatistik ve Sayısal Yöntemler
 • Kamu Yönetimi
 • Sosyoloji
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Pazarlama
 • Üretim
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
 • Etik ve Ahlaki Değerler
 • Antropoloji Çalışmaları
 • Bilim Felsefesi ve Metedoloji
 • Dil ve Edebiyat
 • Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı
 • İpek Yolu ve Ekonomik Problemler
 • Sosyal Problemler
 • Kadın Çalışmaları
 • Gençlik Sorunları
 • Türk Dünyası Ülkeleri Etkileşim ve İlişkileri
 • Çevre Sorunları
 • Din ve İnanç Meseleleri
 • Türk Dünyası Ülkeleri Folkloru ve Araştırmaları
 • Sanat Çalışmaları
 • Sanat Tarihi Çalışmaları
 • Arkeoloji Çalışmaları
 • Türk Dünyası Ülkeleri Ortak Eğitimi Meselesi
 • Türk Dünyası Ülkelerinin Çevre Ülke ve Toplumlarla İlişkileri
 • Medya Çalışmaları
 • Ulaşım Sorunları
 • Türk Dünyası Ülkeleri Arasında Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
 • Tarım Ekonomisi

Haber ve Duyurular

Ödüller ve Yayın Fırsatları

Kongreye gönderilen tam metin bildiriler arasından "en iyi bildiri" ödülleri verilecektir. Ödüller, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Faaliyet ve Puan Tablosunun 9. maddesi gereği "Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri" kapsamında değerlendirilecektir. En iyi bildiri ödülleri her alanda ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ödüller kör hakem sistemine göre belirlenecektir.

Gönderilen bildiriler; Bildiri Özet Kitabı, Tam Metin Kitabı (Proceedings) ve Uluslararası Bir Dergide Özel Sayı olarak yayınlanacaktır.

1

Yılın araştırmacısı ödülü
(Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş ve sonrasında olmak, CV ile başvurmak)

2

Yılın genç araştırmacısı ödülü
(Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş altı olmak, CV ile başvurmak)

3

Yılın özel ödülü
(Profferedpapers/Kısa konuşmalar için)

4

Poster ödülü
(Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)

5

Sözel bildiri ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)

Tüm ödüller kongre sırasında düzenlenecek ödül töreninde ilgililere takdim edilecektir.
Ödül törenine katılmayanlar hakkından feragat etmiş sayılır.

Önemli Tarihler

Özet Metinler İçin Son Gönderim Tarihi

1 Ağustos 2017

Kongreye Kayıt İçin Son Tarih

1 Ağustos 2017

Kongre Tarihi
 

11-15 Eylül 2017

Kayıt

Kongre Yönetim Sistemimize kayıt olarak özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, durumlarını izleyebilir, katılım türünüzü seçip davet mektubunuzu alabilirsiniz.
Kongre yönetim sistemi için logoya tıklayınız.

3 ÜLKE ( ARNAVUTLUK & MAKEDONYA & KOSOVA)

11-12 EYLÜL 2017 TİRAN - 13 EYLÜL 2017 OHRİD - 14 EYLÜL 2017 ÜSKÜP - 15 EYLÜL 2017 PRİZEN, PRİŞTİNE 

Kongre Ücret Detayları İçin Tıklayınız...

Özet
Gönderim
Bitişine
24
Gün Kaldı
Erken
Kayıt
Bitişine
24
Gün Kaldı
Kongre
Başlangıcına

51
Gün Kaldı
Kongre
Bitişine

55
Gün Kaldı

Sponsorlar